Những dấu hiệu của cơn đau tim

Khi một người lên cơn đau tim th́ điều quan trọng nhất là họ phải t́m sự giúp đỡ càng sờm càng tốt , như vậy mới mong gia tăng cơ may sống sót và giảm thiễu tổn hại cho tim

 

 

 

Go to fullsize image

 

.

Điểu này quả là hiển nhiên, nhưng theo Viện NHLB (National Heart, Lung and Blood Institute) th́ nhiều người  có thái độ “ chờ xem sao “ khi họ có các triệu chứng cũa cơn đau tim,  bởi  v́ họ không nhận ra các dấu hiệu cũa cơn đau tim hoặc cho đó là những triệu chứng của chứng bệnh nào kh ác. Thật vậy, theo NHLBI th́ hẩu hết nạn nhân cũa cơn đau tim chờ đến hai tiếng hay hơn sau khi bắt đẩu có các triệu chứng trước khi t́m sự chữa trị và sư chậm trễ này có thễ dẫn đền tủ vong hay sư tổn  hại cho tim.

 

Theo NHBLI th́  mặc dẩu h́nh ảnh phổ biến nhất trong dân chúng vể cơn đau tim là một người đột ngột ôm ngực và ngă gục, nhưng phần lớn các cơn đau tim đều bắt đẩu chầm chậm, chỉ làm nạn  nhân cảm thấy hơi đau hay khó chiụ nơi ngực mà thôi.

 

Hiệp hội American Heart Association (AHA) cho biết dưới đây một số dấu hiệu thông thung báo trước một cơn đau tim::

 

1- Khó chịu nơi ngực (chest discomfort).  Phẩn lớn các cơn đau tim làm nạn nhân cảm thấy khó chiụ nơi giữa ngực trong khoảng vài phút hoặc sự khó chịu biến mất rồi trở lại. Cảm giác khó chiụ này giống như có sức đè lên ngực, sức co thắt nơi ngực, tức ngực hoặc đau ngực

.

2- Khó chiụ ở nhng vùng khác của phẩn trên cơ th.  Có thể là nạn nhân thầy đau hay khó chiụ ỡ môt hay cả hai cánh tay, đau lưng, đau cố, đau quai hàm hoặc đau nơi dạ dày

 

3-Khó thở (shortness of breath)  Thường xẩy ra cùng với sự khó chiụ nơi ngực nhưng cũng có thể xẩy ra trước

 

4- Những triệu chứng khác: tự nhiên đổ mồ hôi lạnh, buốn nôn hoặc chóng mặt muốn xỉu

 

Hiệp h ội AHA khuyến cáo những ai có các triệui chứng như trên nên t́m sự chăm sóc y t ế càng sớm càng tốt. Vào năm ngoái Hiệp hội này cùng với NHBLI đă hợp sức trong việc quảng bá sư quan trong không những cũa việc nhận ra các dầu hiệu cũa cơn đau tim mà cả việc t́m sư giúp đỡ y tế càng sờm cáng tốt khi sư cố xẩy ra .Tốt nhất là gọi cứu cấp 9-1-1 ngay khi có  các triệu chứng lên cơn đau tim

 

           Recognize Heart Attack Signs-AAA- 02/10/2010

 

Ghi chú

 

Cơn đau tim (heart attack) là ǵ?

 

Cơn đau tim xẩy ra phẩn lớn là hậu quà cũa bệnh động mạch vành (coronary artery disease-CAD).  Trong bệnh này một mảng (plaque) chất béo tụ đóng dẩn dẩn trong nhiểu năm lên trên mặt trong của thành các động mach vành ( tức các động mạch cung cấp máu và oxygen cho tim). Có khi, một vùng của mảng bị vỡ, tạo thành một cục đông máu ở trên bể mặt Nếu cục đông mặt trở thảnh đủ lớn, nó có thễ làm nghẽn một phẫn hay làm tẳc hẵn động mach không cho  luồng máu giàu oxygen chảy tới phẩn cơ tim liên hệ

 

 

Go to fullsize image

 

Trong môt cơn đau tim, nếu sự tắc nghẽn động mạch không được chữa trị cấp thời th́ cơ tim sẽ bắt đầu chết và trở thànhi những mô sẹo (scar tissue).  Sự tổn hại này cũa tim có thể không rơ ràng hoặc có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng hay lâu dài

Các vấn đề nghiêm trọng liên hệ với cơn đau tim có thể bao gồm suy tim (heart failure) và loan nhịp tức là tim đập không đều Bệnh suy tim là chứng bệnh trong đó tim không bơm đủ máu tới khắp nơi trong cơ thể. Sư rung tim thất (ventricular fibrillation) là một chứng loan nhịp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị nhanh chóng  

 Bài đọc thêm