Thuốc cầm máu Trasylol gây nguy hiểm cho bệnh nhân mổ tim

 

 

  

 

 

 

Các cứu xét chặt chẽ cho thấy thuốc cầm máu Trasylol do hăng Bayer AG sản xuất khi đươc dùng trong giải phẫu  mổ tim gây nhiều tử vong hơn là các thuốc khác.

 

Trasylol- c̣n đươc biết dưới tên Aprotinin--đă đươc  chấp thuân cho sử dụng từ năm 1993 nhưng măi tới năm 2008 một nghiên cứu qui mô về an toàn mới phát hiên là thuốc này tăng rủi ro bị tử vong, lên cơn đau tim, bị đột quỵ và suy thân.

Khi phân tích các dữ kiện, người ta thầy Trasylol tăng rủi ro tử vong lên 54 phần trăm so với hai loại thuốc khác rẻ tiền hơn nhiều. Sáu phần trăm các bệnh nhân dùngTrasylol qua đời 30 ngày sau khi giải phẫu so với bốn phần trăm các bệnh nhân đă đươc cho dùng Amicar hay Cyklokapron. Ngoài ra các bệnh nhân bị chết v́ thuốc  Trasylol có một tỷ lệ cao vể biến chứng tim sau khi giải phẫu.

 

Cho tới nay đă có trên 80 đơn kiện hăng Bayer về thuốc Trasylol. Khoàng 200,000 bệnh nhân trên toàn cầu đă đươc cho dùng  Trasylol trong năm 2006, đó là năm thuốc này bán chạy nhất.

 

            Study likely spells end for anti bleeding drug- Linda A. Johnson- 05/15/08

 

Bài liên hệ 

 

Số tử vong v́ phản ứng thuốc gia tăng 

Sự chậm trể trong việc thu hồi thuốc Bayer đă làm nhiều người bị chết oan 

Dùng thuốc botox để tẩy vết nhăn phải thận trọng